Izvēlne
Organizācijas īstenotie projekti 2021. gadā

* ERASMUS+ pieaugušo izglītības sektora inovāciju atbalsta projekts “Vieglās valodas lietojuma veicināšana sociālās iekļaušanas vajadzībām” PERLSI
(noslēdzas 2022. gada 1. oktobrī 

* NVO fonda atbalstīts projekts "Pieejama informācija vieglajā valodā kā garants cilvēku ar informācijas uztveres traucējumiem pilsoniskās līdzdalības nodrošināšanā"

KKF atbalsta programmas “Kultūrelpa” projekts "Latviešu literatūras klasikas bibliotēka vieglajā valodā pieejama ikvienam"

Organizācijas īstenotie projekti 2022. gadā

* ziedot.lv projekts "Ilustrēta recepšu grāmata vieglajā valodā" programmas “LVM ziedojuma sociālās jomas konkurss” ietvaros

+371 29480648 irina.melnika@vieglavaloda.lv Elizabetes iela 57,Rīgā»