Izvēlne

Top rokasgrāmata par vieglo valodu Eiropā

Pēc Helsinku un Tamperes universitātes kopējās iniciatīvas top rokasgrāmata par vieglo valodu Eiropā. Grāmatas mērķis ir sniegt pārskatu par vieglās valodas izmantošanu un attīstību dažādās Eiropas valstīs, veltot atsevišķu nodaļu katrai valstij. Vieglās valodas aģentūra gatavo sadaļu par vieglo valodu Latvijā.
Paredzēts, ka grāmatu izdos 2021.  gada pirmajā pusē.

Faktu apkopojums par vieglo valodu pasaulē

Pēc Hildeshaimas universitātes Vācijā uzaicinājuma veidojam sadaļu par situāciju vieglās valodas attīstībā, lietošanā un izplatībā Latvijā, kas tiks publicēta Vācijas tulkošanas zinātnes un komunikācijas institūta mājas lapā faktu atlasē “Easy. Plain. Accessible”. Faktu apkopojums ietvers informāciju par situāciju šajā jomā visā pasaulē.

Šobrīd notiek faktu atlase. Līdzko lapas veidotāji informāciju publicēs, ievietosim saiti uz to šeit.

<<<6-7-8-9>>>
+371 29480648 irina.melnika@vieglavaloda.lv Elizabetes iela 57,Rīgā»