Izvēlne

Aicinām uz vieglās valodas lasījumu!  

Kopīga lasīšana ir jauka tradīcija, ko aizsākām pirmajā Vieglās valodas mēnesī pirms 2 gadiem. Aicinām uz vieglās valodas lasījumiem arī šogad!

Annas Brigaderes darba “Sprīdītis” vieglās valodā lasījumu 15. maijā plkst. 14.00 savās telpās organizē mūsu kolēģi informācijas pieejamības jomā Latvijas Neredzīgo bibliotēka. Lasījuma klātienes dalībniekiem būs iespēja apskatīt grāmatas ilustratores Elīnas Veinbergas darbu izstādi. Lasījumu varēs vērot arī tiešraidē YouTube kanālā (https://www.youtube.com/watch?v=H37iixH_SKU).

Savukārt tieši Starptautiskajā vieglās valodas dienā 28. maijā plkst. 14.00 aicinām uz Okupācijas muzeju, kur kopā lasīsim pirmā mūsdienu oriģinālromāna Noras Ikstenas “Mātes piens” tulkojumuj vieglajā valodā. Sekojiet informācijai!

Maijs - vieglās valodas mēnesis

Maijs ir vieglās valodas mēnesis, un jau trešo gadu par pēc kārtas maijā organizēsim dažādas ar publiskas aktivitātes vieglās valodas atpazīstamības veicināšanai.

Sāksim 7. maijā plkst. 15.00 ar tiešsaistes lekciju “Kāpēc runāt un rakstīt viegli?”. Lekcijai var pieteikties ikviens, kurš vēlas vairāk uzzināt par informācijas pieejamības problēmām un risinājumiem.
Saite uz reģistrāciju lekcijai: https://forms.gle/JP7qw3zroWs5SzeV6

15.maijā plkst. 14.00 mūsu kolēģi Latvijas Neredzīgo bibliotēka aicina uz Annas Brigaderes “Sprīdīša” vieglās valodas lasījumu tiešsaistē.

17. maijā no plkst. 10.00-12.00 notiks RTU profesores Gunas Ciemlejas tiešsaistes ievadlekcija par finanšpratību. Tā domāta sociālajiem darbiniekiem un citiem interesentiem, kuri darbā ar klientiem vēlas izmantot RTU izdevniecības izdoto grāmatu vieglajā valodā “Mana nauda”.

23. maijā Malmē, Zviedrijā notiks vieglās valodas konference, ko organizē mūsu Erasmus+ projekta “Mutvārdu vieglā valoda sociālai iekļaušanai (SELSI)” kolēģi. Konferencē varēs uzzināt par mutvārdu vieglās valodas vadlīniju testēšanas rezultātiem un iespējām izmantot sagatavotās vadlīnijas mutvārdu saskarsmē, audiogrāmatu veidošanā, medijos un citur.

28. maijā pulksten 14.00 aicināsimm uz Noras Ikstenas romāna “Mātes piens” vieglās valodas lasījumu Okupācijas muzejā. Pēc lasījuma aicinās izdevniecību pārstāvjus uz diskusiju par literatūru vieglajā valodā.

30. maijā plkst. 11.00 turpināsim pērn aizsāktos seminaŗus bibliotekāriem par vieglās valodas grāmatu ceļu pie lasītājiem, un šogad esam uzaicinājuši uz tikšanos Ogres novada bibliotekārus.


Par visiem notikumiem informēsim arī sīkāk!

Reģistrējieties Vieglās valodas konferencei Malmē!

Ir izsludināta reģistrācija uz vieglās valodas konferenci Malmē, Zviedrijā. Konference turpina pasākumu sēriju, ko kopā ar kolēģiem no Zviedrijas, Slovēnijas, Lietuvas un Itālijas organizējam Erasmus+ projektā "Mutvārdu vieglā valoda sociālai iekļaušanai (SELSI)". Pagājušā gada oktobrī tikāmies konferencē Rīgā, šogad - konference Malmē un vēlāk rudenī projekta noslēdzošais pasākums Ļubļanā.
Piedalīties konferencē varēs gan klātienē, gan tiešsaistē.
Reģistrācijas anketu un konferences darba kārtību atradīsiet projekta mājas lapā:
https://selsi.eu/en/conference-on-spoken-easy-language/

Foto -  esrageziyor (pexels.com)

Radio par vieglo valodu

Aprīlī notikušās finanšu pratības nedēļas ietvaros bija iespēja piedalīties vairākos radio raidījumos, stāstot par vieglo valodu un  darbu pie aprīlī iznākušās grāmatas vieglajā valodā “Mana nauda”.
Latvijas radio 1 raidījumā “Kā labāk dzīvot” kopā ar Latvijas bankas finanšu pratības eksperti Aiju Brikši un RTU asociēto profesori, grāmatas “Mana nauda” autori Gunu Ciemleju apspriedām, cik daudziem cilvēkiem sabiedrībā ir svarīga viegli uztverama informācija par finanšu jautājumiem.
Raidījumu var noklausīties šeit:
https://ej.uz/radioraidijumsLR1

Savukārt Latvijas radio 4 raidījumā “Doma laukums “ krievu valodā runājām ne tikai par grāmatu un finanšu pratību, bet arī par vieglo valodu kā palīglīdzekli latviešu valodas apguvē.
Raidījumu var noklausīties šeit:
https://ej.uz/radiraidijumsLR4

Foto: George Milton (pexels.com)

Iespēja apgūt finanšu pratību vieglajā valodā

Apgūt zināšanas mūsdienās tik aktuālajā finanšu pratībā tagad palīdzēs grāmata vieglajā valodā “Mana nauda”.  Sākotnēji izdevums bija paredzēts RTU studentiem kā mācību līdzeklis personiskās finanšu pārvaldības zināšanu apguvei, taču materiāls izdevās tik praktisks, labi strukturēts un vienkārši uztverams, ka var palīdzēt apgūt finanšu mērķu izvirzīšanas, budžeta plānošanas un citus ar naudu saistītus jautājumus ikvienam interesents. Kā noderīgu līdzekli darbam ar klientiem grāmatu jau atzinuši sociālie darbinieki, kuri palīdzēja testēt grāmatas tekstus tās tapšanas laikā. Drukātās grāmatas aizceļos uz bibliotēkām Latvijā.

Plašākai auditorijai  grāmata bez maksas pieejama elektroniskajā formātā RTU Izdevniecības e-grāmatu platformā: 
 https://ebooks.rtu.lv/product/mana-nauda-macibu-gramata-vieglaja-valoda/

Grāmatas autore ir RTU Inženierekonomikas un vadības fakultātes  asociētā profesore Guna Ciemleja, kopīgais darbs pie vieglās valodas teksta ilga vairāk nekā gadu, un to finansiāli atbalstīja banka “Citadele”. Izdevumā ir 13 nodaļas, teorētisko izklāstu ilustrē daudzi piemēri  un krāsainas ilustrācijas, ko zīmēja Zlata Ščerbakova. Kopumā izdevies unikāls izdevums, kuram līdzīga nav nevienai augstskolai Latvijā!

<<<1-2-3-4-5-6-7>>>
+371 29480648 irina.melnika@vieglavaloda.lv Elizabetes iela 57,Rīgā»