Izvēlne

Konkursa darbi saņemti!

1.jūlijā beidzās iesniegšanas termiņš vieglās valodas darbu konkursā, kuru šogad organizējām sadarbībā ar Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtu. Saņēmām 31 autora darbu dažādos žanros – stāstus, pasakas, dzeju un pat dramaturģisku skici!

Pirmajā kārtā kopā ar Latviešu valodas institūtu vērtējam darbu atbilstību vieglās valodas pamatprincipiem un pieteikumu atbilstību konkursa nolikumam. Pirmās kārtas rezultāti tiks paziņoti 15. jūlijā.

Pēc tam atlasi izturējušos darbus vērtēs žūrija: LU Latviešu valodas institūta direktore un vadošā pētniece Sanda Rapa, – LU Latviešu valodas institūta pētniece Dite Liepa, Vieglās valodas aģentūras vadītāja Irīna Meļņika, Velku biedrības dibinātāja Liāna Velka, latviešu valodas, literatūras pedagoģe, logopēde Jolanta Rimoviča un Latvijas Nedzirdīgo Savienības dienas centra "Rītausma" apmeklētāji centra vadītājas Guntas Birnītes vadībā.

Konkursa rezultātus paziņosim 2. augustā.

Pieejams bibliotekāru tikšanās ieraksts

Lai pievērstu uzmanību vieglās valodas izdevumiem un palīdzētu tiem sasniegt lasītāju, kopā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku vieglās valodas mēneša ietvaros organizējām bibliotekāru pieredzes apmaiņas tikšanos «Vieglā valoda bibliotēkas plauktos». 

Kopā ar  bibliotekāriem no visdažādākajiem Latvijas novadiem pārrunājām gan teorētiskus jautājumus par vieglo valodu un tās lietotāju, gan praktiskus jautājumus par Latvijā iznākušajām grāmatām vieglajā valodā, pielāgoto literatūru un darbu ar to, īpašu uzmanību veltot zviedru kolēģu pieredzei. 

Tiem, kuri nevarēja apmeklēt tikšanos brīvu vietu trūkuma dēļ, tagad pieejams Latvijas Neredzīgo bibliotēkas izveidotais tikšanās ieraksts.

Ierakstu skatieties šeit: 
https://youtu.be/ZQNJYX00-0I

Vieglās valodas lasījums “Lasīt kopā viegli”

16. maijā pulksten 14 Rīgas Centrālajā bibliotēkā notiks Vieglās valodas lasījums “Lasīt kopā viegli”, ko organizējam sadarbībā ar Rīgas Centrālo un Latvijas Neredzīgo bibliotēku. Lasījums ir viena no Vieglās valodas mēneša aktivitātēm, un šī pasākuma mērķis ir popularizēt lasīšanu kā interesantu un vērtīgu brīvā laika pavadīšanas veidu un vieglo valodu kā veidu, kā padarīt to pieejamu gan cilvēkiem ar valodas uztveres grūtībām, gan cilvēkiem ar sliktām valodas zināšanām.

Vieglās valodas lasījums ir pagājušā gadā iedibināta tradīcija, kurā var piedalīties dienas centri, grupu dzīvokļu iemītnieki, nedzirdīgi cilvēki, seniori, kā arī ikviens, kam ir interese par vieglo valodu. Bet, tā kā bibliotēkā var piedalīties ierobežots klausītāju skaits no tuvējām apkaimēm, šogad nolēmām paplašināt piekļuvi lasījumam, paralēli klātienes pasākumam organizējot tiešsaisti Facebook platformā. Savukārt tos, kuri nevar nedz piedalīties klātienē, nedz pieslēgties tiešsaistei, aicinām rīkot lasījumu pie sevis – bibliotēkās, skolās, dienas centros, ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs u.c. jebkurā vietā Latvijā. Lai veidotu kopā būšanas sajūtu, aicinām fiksēt lasījumu fotogrāfijās un publicēt sociālajos tīklos ar mirkļbirku #lasītkopāviegli. 

Lasīšanai šogad izvēlēts jaunākais vieglajā valodā adaptētais daiļdarbs – zviedru rakstnieka Jena Ahlboma stāsts “Jonotans no Kaiju kalna”. Nedzirdīgiem klausītājiem tiks nodrošināts tulkojums zīmju valodā.

Paralēls vieglās lasījums tajā pašā dienā un laikā tiks organizēts arī Latvijas Neredzīgo bibliotēkā.

Vieglās valodas grāmatas bibliotēku plauktos

Vieglās Valodas mēneša ietvaros sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku 15. maijā plkst. 11.00 organizējam pieredzes apmaiņas tikšanos bibliotekāriem.

Savos ikdienas darbos mēs bieži piemirstam par iekļaujošas sabiedrības nozīmi, jo varam visu izlasīt un saprast. Taču ir cilvēki, kuriem iekļaujošie risinājumi ir būtiski pilnvērtīgai dzīvei. Viens no šādiem risinājumiem ir pieejama un saprotama informācija vieglajā valodā, tostarp grāmatas. Vieglā valoda ir sazināšanās veids, kurā informācija tiek pārveidota vieglāk uztveramā formā. Vieglā valoda palīdz saprast informāciju cilvēkiem, kuriem tā ir grūti uztverama sliktu valodas zināšanu vai uztveres traucējumu dēļ.

Diemžēl daļa sabiedrības uzskata, ka grāmatas vieglajā valodā domātas tikai cilvēkiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem. Patiesībā šo grāmatu mērķauditorija ir ļoti plaša. Tie ir bērni, kuriem ir lasīšanas grūtības; imigranti, kuri apgūst latviešu valodu; cilvēki ar disleksiju, seniori un daudzi citi.

Tikai izpratne par vieglo valodu, grāmatām vieglajā valodā un tās mērķauditoriju var mainīt šo situāciju. Tāpēc organizējam tikšanos ar bibliotekāriem - tieši viņi palīdz grāmatām atrast savus lasītājus.

Diemžēl vietu nepietika visiem interesentiem, tāpēc tie, kuri nepiedalīsies sarunā klātienē, pēc pasākuma varēs saņemt saiti uz tā ierakstu.

Maijs – vieglās valodas mēnesis 

Lai popularizētu vieglo valodu Latvijā un plašākai sabiedrībai pastāstītu par vieglās valodas izmantošanas iespējām, jau otro gadu pēc kārtas izsludinām maiju par vieglās valodas mēnesi Latvijā. Tā sagaidām Starptautisko vieglās valodas dienu ko svinam 28. maijā.

Šogad maijā sadarbībā ar Latvijas Neredzīgo bibliotēku organizēsim dažādas aktivitātes, iesaistot tajās gan vieglās valodas mērķauditoriju un ar mērķauditoriju strādājošos, gan citu jomu profesionāļus.

Centrālā mēneša aktivitāte šogad būs Vislatvijas vieglās valodas lasījums “Lasīt kopā viegli”, kas 16. maijā plkst. 14 notiks Rīgas Centrālās bibliotēkas lasītavā (Brīvības ielā 49/53) un Latvijas Neredzīgo bibliotēkā. Lasīšanai izvēlēts jaunākais vieglajā valodā adaptētais darbs – zviedru rakstnieka Jena Ahlboma stāsts “Jonotans no Kaiju kalna”, kas ir alegoriska pasaka bērniem un pieaugušajiem par iekļaujošu sabiedrību.

Tā kā vieglās valodas lasījums būs pieejams tiešraidē, tie, kas nevarēs ierasties bibliotēkā, aicināti klausīties stāstā attālināti. Tāpat Vieglās Valodas aģentūra aicina organizēt pašiem savus lasījumus dienas centros, grupu dzīvokļos, ilgstošās sociālās aprūpes iestādēs u.c. visā Latvijā. Stāsta teksts tiks izsūtīts visiem, kas vēlēsies iesaistīties kopējā lasījumā. Visi laipni aicināti iemūžināt lasījumu fotogrāfijās un publicēt attēlus sociālajos tīklos ar mirkļbirku #lasītkopāviegli. Lai saņemtu vieglās valodas tekstu kopīgai lasīšanai, iepriekš jāpiesakās, rakstot uz epastu: info@vieglavaloda.lv

Informācijas pieejamības jautājumi ir aktuāli arī finanšu sektorā, tāpēc svarīga vieglās valodas mēneša sadaļa ir Vieglās Valodas aģentūras sadarbība ar banku Citadele, kas maijā ietvers gan vieglās valodas apmācības bankas darbiniekiem, gan sabiedrības aptaujas veikšanu, lai noskaidrotu, cik lielā mērā un kādos konkrēti jautājumos finanšu informācijas sarežģītība cilvēkiem rada grūtības savu naudas lietu risināšanā. Aptaujas rezultāti tiks analizēti diskusijā, kuras mērķis būs izveidot turpmākās darbības plānu informācijas pieejamības uzlabošanā.

Par savām aktivitātēm informēsim visa mēneša garumā. Sekojiet līdzi aktuālajai informācijai mājas lapā, kā arī mūsu FB kontā! 

+371 29480648 irina.melnika@vieglavaloda.lv Elizabetes iela 57,Rīgā»