Izvēlne

Latviešu klasikas bibliotēkai vieglajā valodā būs turpinājums! 

2021. gadā mums izdevies atjaunot divas Vieglās Valodas aģentūras tradīcijas. Pirmā - izdot latviešu literatūras klasiku vieglajā valodā. Šī ideja guva VKKF mērķprogrammas KultūrElpa atbalstu. Grāmata iznāks jau gada beigās, un tajā būs lasāmi Annas Brigaderes, Jāņa Jaunsudrabiņa, Sudrabu Edžus, Jāņa Poruka un Jāņa Akuratera darbu fragmenti.

Otra tradīcija ir organizēt tulkošanas nometnes. 28. un 29. jūlijā tikāmies Talsu novada Uguņu Dambju mājās, lai kopā strādātu pie topošās grāmatas.
Pirms grāmatu izdot, sagatavotos tekstus atbilstoši vieglās valodas labajai praksei testēsim mērķgrupās.

#KultūrElpa

Vai viegli lasīt valsts pārvaldes mājas lapas internetā?

Mūsdienās sev vajadzīgo informāciju parasti meklējam internetā, bet biežākās problēmas – grūtības atrast nepieciešamo un sarežģītas, terminiem piebārstītas valodas lietojums. Valsts un pašvaldību iestāžu mājas lapās visiem saprotama informācijai jābūt atrodama sadaļā “Viegli lasīt”. To paredz pērn pieņemtie valdības noteikumi. Diemžēl daudzviet sadaļas “Viegli lasīt” nav vispār, bet citviet ievietotā informācija ir ļoti skopa vai arī rakstīta valodā, kas nemaz nav saprotamāka kā citur. Rezultātā cieš valsts pārvaldes komunikācija ar sabiedrību.

Lai mainītu šo situāciju, 2021.gadā realizējam projektu “Pieejama informācija vieglajā valodā kā garants cilvēku ar informācijas uztveres traucējumiem pilsoniskās līdzdalības nodrošināšanā”. Viens no projekta mērķiem ir veidot sapratni par vieglās valodas nozīmīgumu pieejamas informācijas nodrošināšanā.  Uzrunāsim  valsts institūciju atbildīgās amatpersonas un aicināsim pievērst šiem jautājumiem lielāku uzmanību. Un, protams, dalīsimies savās zināšanās par to, kā veidot informāciju vieglajā valodā.

Projektu (identifikācijas nr. 2021.LV/NVOF/MIC/045/28) finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

#NVOfonds2021

Skaties video "Kas ir vieglā valoda?"

Esam izveidojuši pirmo  videomateriālu par vieglo valodu. Tas iepazīstina ar vieglās valodas mērķi, izcelsmi, pamatprincipiem un izmantošanas iespējām. 
Videomateriāls tapis sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru un ir daļa no elektroniska metodiskā materiāla pedagogiem. Ar šī pašmācības un pašpārbaudes rīka palīdzību pedagogs varēs patstāvīgi apgūt prasmi veidot tekstus vieglajā valodā. 
Metodika pedagodiem vēl tikai top, bet video jau ir pieejams vietnē “Māci un mācies latviešu valodu”.

Semināri – pirmoreiz attālināti

Vislabāk tekstu adaptēšanu vieglajā valodā var noslīpēt praksē. Taču Covid-19 pandēmija ir ierobežojusi iespējas organizēt apmācību klātienē. Tāpēc 9. un 10. decembrī Vieglās valodas aģentūra pirmo reizi semināru par informācijas pieejamību un vieglās valodas pamatprincipiem rīko attālināti. Semināra dalībnieki – Rīgas pašvaldības darbinieki. Ziņojot par galvaspilsētas aktualitātēm, viņiem māka ietvert informāciju ikvienam pieejamā formā ir ļoti svarīga. Tā nepieciešama arī klientu apkalpošanas centru darbiniekiem.

Seminārs notiek projekta “Pieejama informācija vieglajā valodā – iespēja cilvēku ar informācijas uztveres traucējumiem iekļaušanas un sociālās līdzdalības pilsētas dzīvē nodrošināšanā” ietvaros, kas realizēts ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu, Vispirms Vieglās valodas aģentūra  analizēja Rīgas pašvaldības dažādos kanālos izplatīto informāciju un veica aptauju klientu apkalpošanas centros par komunikāciju ar klientiem, kuriem ir informācijas uztveres traucējumi. Iegūtie dati ļāva izprast, kādas zināšanas un prasmes varētu palīdzēt Rīgas pašvaldības darbiniekiem uzlabot komunikāciju ar pilsētas iedzīvotājiem, un kļuva par pamatu apmācību programmas izveidē.

Top rokasgrāmata par vieglo valodu Eiropā

Pēc Helsinku un Tamperes universitātes kopējās iniciatīvas top rokasgrāmata par vieglo valodu Eiropā. Grāmatas mērķis ir sniegt pārskatu par vieglās valodas izmantošanu un attīstību dažādās Eiropas valstīs, veltot atsevišķu nodaļu katrai valstij. Vieglās valodas aģentūra gatavo sadaļu par vieglo valodu Latvijā.
Paredzēts, ka grāmatu izdos 2021.  gada pirmajā pusē.

+371 29480648 irina.melnika@vieglavaloda.lv Elizabetes iela 57,Rīgā»