Izvēlne

Semināri – pirmoreiz attālināti

Vislabāk tekstu adaptēšanu vieglajā valodā var noslīpēt praksē. Taču Covid-19 pandēmija ir ierobežojusi iespējas organizēt apmācību klātienē. Tāpēc 9. un 10. decembrī Vieglās valodas aģentūra pirmo reizi semināru par informācijas pieejamību un vieglās valodas pamatprincipiem rīko attālināti. Semināra dalībnieki – Rīgas pašvaldības darbinieki. Ziņojot par galvaspilsētas aktualitātēm, viņiem māka ietvert informāciju ikvienam pieejamā formā ir ļoti svarīga. Tā nepieciešama arī klientu apkalpošanas centru darbiniekiem.

Seminārs notiek projekta “Pieejama informācija vieglajā valodā – iespēja cilvēku ar informācijas uztveres traucējumiem iekļaušanas un sociālās līdzdalības pilsētas dzīvē nodrošināšanā” ietvaros, kas realizēts ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta atbalstu, Vispirms Vieglās valodas aģentūra  analizēja Rīgas pašvaldības dažādos kanālos izplatīto informāciju un veica aptauju klientu apkalpošanas centros par komunikāciju ar klientiem, kuriem ir informācijas uztveres traucējumi. Iegūtie dati ļāva izprast, kādas zināšanas un prasmes varētu palīdzēt Rīgas pašvaldības darbiniekiem uzlabot komunikāciju ar pilsētas iedzīvotājiem, un kļuva par pamatu apmācību programmas izveidē.

Top rokasgrāmata par vieglo valodu Eiropā

Pēc Helsinku un Tamperes universitātes kopējās iniciatīvas top rokasgrāmata par vieglo valodu Eiropā. Grāmatas mērķis ir sniegt pārskatu par vieglās valodas izmantošanu un attīstību dažādās Eiropas valstīs, veltot atsevišķu nodaļu katrai valstij. Vieglās valodas aģentūra gatavo sadaļu par vieglo valodu Latvijā.
Paredzēts, ka grāmatu izdos 2021.  gada pirmajā pusē.

Faktu apkopojums par vieglo valodu pasaulē

Pēc Hildeshaimas universitātes Vācijā uzaicinājuma veidojam sadaļu par situāciju vieglās valodas attīstībā, lietošanā un izplatībā Latvijā, kas tiks publicēta Vācijas tulkošanas zinātnes un komunikācijas institūta mājas lapā faktu atlasē “Easy. Plain. Accessible”. Faktu apkopojums ietvers informāciju par situāciju šajā jomā visā pasaulē.

Šobrīd notiek faktu atlase. Līdzko lapas veidotāji informāciju publicēs, ievietosim saiti uz to šeit.

<<<1-2>>>
+371 29480648 irina.melnika@vieglavaloda.lv Elizabetes iela 57,Rīgā»